Loading...

Ինժինիրինգ

Մեր օրերում դժվար է պատկերացնել կազմակերպություն` առանց ՏՏ տեխնոլոգիաների: Դրանք վաղուց բիզնես գործընթացների անբաժանելի մասն են կազմում, որոնք զարգացման և ավտոմատացման միջոցով թույլ են տալիս հասնել առավելագույն հաջող արդյունքների: Մենք ապրում ենք տեխնոլոգիական հեղափոխության պայմաններում, և ՏՏ տեխնոլոգիաները զարգանում են այնքան արագ, որ երբեմն այդ առաջընթացին հետևելը շատ դժվար է դառնում: ՏՏ զարգացման հետ համնընթաց չքայլել նշանակում է արդյունավետության, արտադրողականության նվազում, ինչը հանգեցնում է շուկայական սեգմենտում դիրքերի կորուստի, ինչպես նաև պարզապես ֆինանսական կորուստների:
Այս ուղղությունը ներառում է ընկերությունում առկա ՏՏ ենթակառուցվածքի և բիզնեսի պահանջների վերլուծություն, ինչպես նաև ներառում է ձեռնարկությունում առկա բիզնես գործընթացների գնահատում կազմակերպության ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացնելու նպատակով:
Ստացված տվյալների հիման վրա “FIXIT IT COMPANY” ընկերության մասնագետները իրականացնում են բիզնեսի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ առավել արդյունավետ սարքավորումների ընտրություն , ծրագրային ապահովման հաջող աշխատանքի համար անհրաժեշտ ցուցակի կազմում, պատրաստում են գործող ենթակառուցվածքի մոդեռնիզացման օրացույցային հերթականությունը, ինչպես նաև օժանդակում են մատակարարների ընտրությանը:

Այս ոլորտի ծառայությունները
 1. ՏՏ լուծումների զարգացում,
 2. Առկա ենթակառուցվածքի վերլուծություն,
 3. Բիզնեսի պահանջների վերլուծություն,
 4. Ձեռնարկության բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
 5. Ձեռնարկության կամ գրասենյակի համապատասխան ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացում,
 6. Բիզնեսի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրություն,
 7. Ծրագրային ապահովման աշխատանքի և օպտիմալացման համար անհրաժեշտ ցուցակի կազմում,
 8. Առկա ենթակառուցվածքի արդիականացման օրացույցային պլանի կազմում,
 9. Մատակարարների ընտրություն,
 10. Համակարգերի նախագծում և մոդելավորում,
 11. Սարքավորումների և ծրագրային ապահովման ընտրություն և տեղակայում,
 12. Սարքավորումների վերանորոգում և փոխարինում,
 13. Փորձարկում: