Loading...

Արտադրական սարքավորումների ախտորոշում եւ վերականգնում

“FIXIT IT COMPANY” ընկերությունը մատուցում է ձեռնարկության արտադրական գործընթացում բարձր տեխնոլոգիական բաղադրիչի դիագնոստիկա և վերականգնում: Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքների զարգացման և ձեռնարկության արտադրական գործընթացի մեջ ներթափանցման հետ, ինչը ապահովում է տնտեսվարող ձեռնարկության մրցունակություն և արդյունավետություն, առաջանում են արտադրական գործընթացում տվյալ արտադրանքների կիրառման հետ կապված խախտման խնդիրներ, որոնց պատճառով ընկերությունը կորուստներ է ունենում: Օգտագործվող տեխնոլոգիական արտադրանքների յուրահատկությունը և օպերատիվ տեղայնացումը և տվյալ արտադրանքների գործունեության խախտումների վերականգման անհրաժեշտությունը պահանջում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ` տեխնիկական սարքավորումների առկայությամբ: Տեղական շուկայում մեր ընկերության այս ծառայության օգտագործումը ապահովում է խախտումների առաջացման պատճառների կանխորոշում և պայմանների վերլուծություն, անսարքությունների շտկման եղանակների որոշում, տեղայնացման հետ կապված առաջարկներ, խախտում առաջացնող պատճառի վերացում, տեխնոլոգիական արտադրանքի շահագործման հանձնելու ժամանակի կրճատում:

“FIXIT IT COMPANY” ընկերության այս ծառայությունը հանդիսանում է մեր ընկերության զարգացման ռազմավարական ուղղությունը` թույլ տալով մեծացնել գործընկերությունների բազան և ապահովել միջնաժամկետ և երկարաժամկետ համագործակցություններ: